Monthly Archives: decembrie 2016

Program de conversie chimie și biologie

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

LA CHIMIE ȘI BIOLOGIE

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Biologie- Chimie din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie organizează PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ LA CHIMIE ȘI BIOLOGIE, pentru profesorii din sistemul de învățământ preuniversitar.

Programele se organizează având la bază Legea Educației Naționale (Legea 1/2011, Art.171, Art.173, Art.288), respectiv Ordinul MECTS nr. 6194 din 13.11.2012, privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Cursurile sunt de 3 semestre (90 credite) pentru domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență și 4 semestre (120 credite) pentru domeniul fundamental diferit față de cel aferent domeniului de specializare, în regim cu taxă.

Cursurile se vor desfășura în sistem modular, la sfârșit de săptămână, inclusiv în vacanțele școlare. Înscrierile se fac zilnic, între orele 9- 16, până la 31 ianuarie 2017. Data probabilă de începere a cursurilor este 27 februarie 2017. Taxele de înscriere și înmatriculare respectiv de studiu sunt în conformitate cu cele aprobate de conducerea UVT.

Persoane de contact:

Secretar: Gabriela Bumb, e-mail: gabriela.bumb@e-uvt.ro, tel: 0256-592622, Monica Sava, e-mail: monica.sava@e-uvt.ro, tel: 0256-592622

Decan: Conf dr. Cătălina Ancuța, e-mail: catalina.ancuta@e-uvt.ro, 0256- 592312

Director Departament: prof. dr. Vasile Ostafe, e-mail: vasile.ostafe@e-uvt.ro, vostafe@yahoo.com

Director de studii CHIMIE: Conf. Dr. Gabriela Preda, e-mail: gabriela.preda@e-uvt.ro, tel: 0256-592634, 0721-340032

Director de studii BIOLOGIE: Lector dr. Adrian Sinitean, e-mail: adisinitean@yahoo.com, tel.: 0741-082939.

Reclame