Monthly Archives: martie 2018

Curs ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE

ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE

Centrul de Evaluare și Analize Educaționale anunță începerea înscrierilor pentru cursul de formare ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne”. Cursul este livrat gratuit în cadrul proiectului ,,CHIMIA ALTFEL”, implementat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi aici.

Programul de formare este acreditat de Direcția Învățământ pe Tot Parcursul Vieții din cadrul MEN, fiindu-i alocate 20 credite transferabile. Mai multe detalii aici.

 Grup țintă: profesori calificați cu specialitatea chimie.

Cursul vizează învățarea prin metode inductive și instrumente/strategii de evaluare a competențelor.

 Structura cursului: 80 de ore

  • Stagiu de formare directă: 4 zile, câte 4 sesiuni de formare în fiecare zi;
  • Stagiu de formare la distanță: fiecare participant la curs va desfășura independent la clasă activități de predare-învățare-evaluare pentru două unități de învățare, în baza celor învățate la curs și a materialelor puse la dispoziție: unități de învățare, fișe de lucru pentru elevi, materiale despre managementul clasei. Pe parcursul acestui stagiu, se solicită participanților să realizeze studiu individual, să aplice la clasă două unități de învățare, să interacționeze cu formatorul pentru solicitare de feedback și clarificări și să țină un jurnal de reflecție privind activitățile didactice realizate. Acest jurnal va constitui baza evaluării realizate în stagiul final. Jurnalul de reflecție poate fi însoțit cu poze, filme, declarații ale elevilor etc.
  • Stagiu de analiză și evaluare: 1 zi în care fiecare participant va prezenta o scurtă analiză a activităților didactice pe care le-a realizat în stagiul practic.

Înscrierile se pot face la:

dna prof. Claudia Sabău, e-mail: dclaudia.sabau@gmail.com,

dl prof. Ioan Pop, e-mail:   neluipop@yahoo.com

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să scrieți la adresa contact@ceae.ro .

Adrese site ONC- Craiova, 2018

https://olimpiadanationala.wixsite.com/chimie2018

Concursul anual de fizică pentru elevii claselor a VI-a „PHYSIS”- 2018

Miercuri, 28 martie 2018, Colegiul Național „Unirea” Tg. Mureș, vă invită la Concursul anual de fizică pentru elevii claselor a VI-a „PHYSIS”, ediția XXI.

Invitație+ Regulament (Physis 28 martie 2018 )

Fișă de înscriere și protocolul de coaborare ( fisa_inscriere_protocol )

*

”CH3IMIA – PRIETEN sau duşman?!”, 2018

Facultatea de Chimie a Universității din București în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Societatea de Chimie din România și Asociația Profesorilor de Chimie din București organizează în data de 12 Mai 2018, a XII-a ediție a Concursului de referate și comunicări științifice pentru elevi și profesori din învățământul preuniversitar intitulat:
 
 „CH3IMIA – PRIETEN sau duşman?!”, 2018
 
Simpozionul are ca obiective stimularea creativității, educarea gândirii stiințifice și a lucrului în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare și a spiritului de competiție în cercetarea științifică din domeniul chimiei. Simpozionul va cuprinde trei secțiuni:
Secțiunea I pentru elevii din învățământul gimnazial
Secțiunea II pentru elevii din învățământul liceal
Secțiunea III pentru profesori, care pot participa cu o lucrare metodico-științifică
 Comisia de evaluare va aprecia calitatea, originalitatea şi contribuția personală a elevilor în elaborarea și prezentarea lucrărilor/proiectelor științifice. Cele mai valoroase lucrări ale elevilor, de la fiecare secţiune, vor fi premiate.
Rezumatele lucrărilor, care nu trebuie să depășescă o pagină, vor fi trimise în format electronic conform modelului atașat, până la data de 27 Aprilie 2018, pe adresa chimia.prieten@chimie.unibuc.roRezumatele care nu vor fi trimise pâna la această dată nu vor putea să apară în volumul de rezumate al concursului.
Pe data de 4 mai 2018 se vor anunța pe site-ul Facultății de Chimie (http://chimie.unibuc.ro/) lucrările acceptate pentru a fi prezentate în cadrul secțiunilor concursului.
Informații suplimentare (regulamentul concursului, anunțul, model rezumat)  găsiți  accesând link-ul : 
 
În acest an, organizatorii simpozionului “Chimia – PRIETEN sau dușman?!” nu pot deconta cheltuielile de transport ale participanților.
Cazarea este asigurată la cerere, cu sprijinul Asociației Profesorilor de Chimie din București. Cererea pentru cazare va fi transmisă în același mesaj cu rezumatul lucrării. În cerere se va specifica numărul și numele persoanelor care solicită cazare, numărul de nopți de cazare și datele de contact ale profesorului însoțitor.
 impozionul “Chimia-PRIETEN sau dușman?!”, 2018 se va desfășura în amfiteatrele Facultății de Chimie, Universitatea din București, din Blvd. Regina Elisabeta nr. 4-12, București. Detalii despre simpozion se pot găsi pe site-ul Facultății de Chimie www.chimie.unibuc.ro în secțiunea dedicată acestuia.

OLIMPIADA DE CHIMIE- etapa județeană, 2018

OLIMPIADA DE chimie- etapa județeană, 2018

Se va desfășura, sâmbătă 17.03.2018 ora 14,30, la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Tg. Mureș.

Înscrierea elevilor:

–          în format electronic (editabil, tabel excel) și format electronic (scanat, format pdf) a formularului completat, înregistrat, ștampilat și semnat de directorul unității de învățământ și de profesorul de chimie) după macheta din ataşament (Tabel-participanti-la-ojc-2018), pe adresa de e-mail a Liceului Teoretic „Gh. Marinescu”: sanitarms@yahoo.com, telefon: 0365/882498 până miercuri, 14.03.2018, orele 1400   asigurându-vă că înscrierea elevilor a avut loc.

Elevii participanți:

  • Vor fi prezenți în data de 17.03.2018, până la ora 1400 la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Tg. Mureș, având asupra lor documentele de identificare (carnet de elev vizat/ C.I)
  • Este interzis accesul în săli cu mijloace de comunicare (ex.: telefon mobil) și orice materiale informative (Ex.: manuale, culegeri, caiete, sistem periodic etc.)
  • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Olimpiada de chimie se desfășoară conform Metodologiei cadru de desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la OM nr. 3035/10.01.2012 și a Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de chimie nr. 27169/27.01.2014.