Concursul de chimie ”Raluca Rîpan”- subiecte, bareme, rezultate

Barem_Raluca_Ripan_et_judeteana_5_mai_2018

SUBIECTE_Raluca_Ripan_et_judeteana_5_mai_2018

SUBIECTE_Raluca_Ripan_et_judeteana_5_mai_2018 traducere

Tabel rezultate Raluca Ripan

 

Reclame

Concursul de chimie „Petru Poni”-subiecte, rezultate

PP_9_subiect_2018

PP_10_SUBIECT_2018

PP_11_SUBIECT_2018

PP_12_SUBIECT_2018

tabel rezultate PetruPoni

Concursul de chimie „Raluca Rîpan”

Anunț desfășurare concurs : http://www.edums.ro/360526052018.pdf

Informare cu privire la participarea la cursul ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne”

În atenția profesorilor înscriși la curs 

      Cursul ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne” se va desfășura în toamna anului 2018.

         De asemenea informăm profesorii înscriși la acest  curs că dacă au fost formați în etape anterioare (fizică), nu mai pot participa, fiind vorba de același atestat.

 

Concursul de chimie ”Petru Poni”pentru elevi- filiera tehnologică

Anunț (anunt concurs)

Tabel înscriere elevi (tabel inscriere Petru Poni)

Curs ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE

ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE

Centrul de Evaluare și Analize Educaționale anunță începerea înscrierilor pentru cursul de formare ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne”. Cursul este livrat gratuit în cadrul proiectului ,,CHIMIA ALTFEL”, implementat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi aici.

Programul de formare este acreditat de Direcția Învățământ pe Tot Parcursul Vieții din cadrul MEN, fiindu-i alocate 20 credite transferabile. Mai multe detalii aici.

 Grup țintă: profesori calificați cu specialitatea chimie.

Cursul vizează învățarea prin metode inductive și instrumente/strategii de evaluare a competențelor.

 Structura cursului: 80 de ore

  • Stagiu de formare directă: 4 zile, câte 4 sesiuni de formare în fiecare zi;
  • Stagiu de formare la distanță: fiecare participant la curs va desfășura independent la clasă activități de predare-învățare-evaluare pentru două unități de învățare, în baza celor învățate la curs și a materialelor puse la dispoziție: unități de învățare, fișe de lucru pentru elevi, materiale despre managementul clasei. Pe parcursul acestui stagiu, se solicită participanților să realizeze studiu individual, să aplice la clasă două unități de învățare, să interacționeze cu formatorul pentru solicitare de feedback și clarificări și să țină un jurnal de reflecție privind activitățile didactice realizate. Acest jurnal va constitui baza evaluării realizate în stagiul final. Jurnalul de reflecție poate fi însoțit cu poze, filme, declarații ale elevilor etc.
  • Stagiu de analiză și evaluare: 1 zi în care fiecare participant va prezenta o scurtă analiză a activităților didactice pe care le-a realizat în stagiul practic.

Înscrierile se pot face la:

dna prof. Claudia Sabău, e-mail: dclaudia.sabau@gmail.com,

dl prof. Ioan Pop, e-mail:   neluipop@yahoo.com

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să scrieți la adresa contact@ceae.ro .

Adrese site ONC- Craiova, 2018

https://olimpiadanationala.wixsite.com/chimie2018

Concursul anual de fizică pentru elevii claselor a VI-a „PHYSIS”- 2018

Miercuri, 28 martie 2018, Colegiul Național „Unirea” Tg. Mureș, vă invită la Concursul anual de fizică pentru elevii claselor a VI-a „PHYSIS”, ediția XXI.

Invitație+ Regulament (Physis 28 martie 2018 )

Fișă de înscriere și protocolul de coaborare ( fisa_inscriere_protocol )

Rezultate Olimpiada de chimie, etapa județeană 2018

Rezultate OJC_2018

”CH3IMIA – PRIETEN sau duşman?!”, 2018

Facultatea de Chimie a Universității din București în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Societatea de Chimie din România și Asociația Profesorilor de Chimie din București organizează în data de 12 Mai 2018, a XII-a ediție a Concursului de referate și comunicări științifice pentru elevi și profesori din învățământul preuniversitar intitulat:
 
 „CH3IMIA – PRIETEN sau duşman?!”, 2018
 
Simpozionul are ca obiective stimularea creativității, educarea gândirii stiințifice și a lucrului în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare și a spiritului de competiție în cercetarea științifică din domeniul chimiei. Simpozionul va cuprinde trei secțiuni:
Secțiunea I pentru elevii din învățământul gimnazial
Secțiunea II pentru elevii din învățământul liceal
Secțiunea III pentru profesori, care pot participa cu o lucrare metodico-științifică
 Comisia de evaluare va aprecia calitatea, originalitatea şi contribuția personală a elevilor în elaborarea și prezentarea lucrărilor/proiectelor științifice. Cele mai valoroase lucrări ale elevilor, de la fiecare secţiune, vor fi premiate.
Rezumatele lucrărilor, care nu trebuie să depășescă o pagină, vor fi trimise în format electronic conform modelului atașat, până la data de 27 Aprilie 2018, pe adresa chimia.prieten@chimie.unibuc.roRezumatele care nu vor fi trimise pâna la această dată nu vor putea să apară în volumul de rezumate al concursului.
Pe data de 4 mai 2018 se vor anunța pe site-ul Facultății de Chimie (http://chimie.unibuc.ro/) lucrările acceptate pentru a fi prezentate în cadrul secțiunilor concursului.
Informații suplimentare (regulamentul concursului, anunțul, model rezumat)  găsiți  accesând link-ul : 
 
În acest an, organizatorii simpozionului “Chimia – PRIETEN sau dușman?!” nu pot deconta cheltuielile de transport ale participanților.
Cazarea este asigurată la cerere, cu sprijinul Asociației Profesorilor de Chimie din București. Cererea pentru cazare va fi transmisă în același mesaj cu rezumatul lucrării. În cerere se va specifica numărul și numele persoanelor care solicită cazare, numărul de nopți de cazare și datele de contact ale profesorului însoțitor.
 impozionul “Chimia-PRIETEN sau dușman?!”, 2018 se va desfășura în amfiteatrele Facultății de Chimie, Universitatea din București, din Blvd. Regina Elisabeta nr. 4-12, București. Detalii despre simpozion se pot găsi pe site-ul Facultății de Chimie www.chimie.unibuc.ro în secțiunea dedicată acestuia.