Calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare 2016-2017

http://edu.ro/calendarul-olimpiadelor-%C8%99i-concursurilor-%C8%99colare-interna%C8%9Bionale-desf%C4%83%C8%99urate-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-%C8%99i-%C3%AEn 

Modificarea orei de începere a Olimpiadei de fizică- 25.02.2017

 Conform adresei MEN nr. 26347/ 15.02.2017 se modifică ora de începere a OLIMPIADEI DE FIZICĂ- etapa județeană, 25.02 2017 pentru ora 9.00. Prezența elevilor și accesul în săli se face până la ora 8,30.

Inspector școlar

Adriana Grama

Rezultate OJAA- 2017

Rezultate olimpiada județeană de astronomie și astrofizică- 18.02.2017

rezultate-initiale-ojaa-2017

 

Instruire privind adaptarea la schimbările climatice 21- 23 februarie 2017

Stimați colegi,

În măsura în care programul școlar vă permite, sunteți invitați să participați la o instruire privind adaptarea la schimbările climatice, organizată în cadrul proiectului ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”  care va avea loc în perioada 21-23 februarie 2017, la Hotel Business, Tg. Mureș.

Vă atașez invitația și formularul de înregistrare (invitatie-instruire-februarie).

Inspector școlar,

Adriana Grama

OLIMPIADA DE FIZICĂ- etapa județeană, 2017

OLIMPIADA DE FIZICĂ- etapa județeană, 2017

Se va desfășura, sâmbătă 25.02.2017 ora 10, la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” Tg. Mureș.

Înscrierea elevilor:

  • în format electronic (editabil, tabel excel) și format electronic (scanat, format pdf) a formularului completat, înregistrat, ștampilat și semnat de directorul unității de învățământ și de profesorul de fizică,) după macheta din ataşament (tabel-participanti-2017), pe adresa de e-mail a domnului prof. Szasz Ferenc, szaszkatam@gmail.com, telefon: 0745874880, până pe data 22.02.2017, orele 1400  asigurându-vă că înscrierea elevilor a avut loc.

Elevii participanți:

  • Vor fi prezenți în data de 25. 02.2017, până la ora 9 20 la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” Tg. Mureș, având asupra lor documentele de identificare (carnet de elev vizat/ C.I).
  • Este interzis accesul în săli cu mijloace de comunicare (ex.: telefon mobil) și orice materiale informative (Ex.: manuale, culegeri, caiete etc.).
  • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

            Olimpiada de fizică se desfășoară conform Metodologiei cadru de desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la OM nr. 3035/10.01.2012 și a Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de fizică nr. 27990/03.02.2015.

OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ- etapa județeană, 2017

OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ- etapa județeană, 2017

Se va desfășura, sâmbătă 18.02.2017 ora 10, la Colegiul Național ”Unirea” Tg. Mureș.

Elevii participanți:

  • Vor fi prezenți în data de 18. 02.2017, până la ora 9 30 la Colegiul Național ”Unirea” Mureș, având asupra lor documentele de identificare (carnet de elev vizat/ C.I)
  • Este interzis accesul în săli cu mijloace de comunicare (ex.: telefon mobil) și orice materiale informative (Ex.: manuale, culegeri, caiete etc.)
  • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

            Olimpiada de Astronomie și Astrofizică se desfășoară conform Metodologiei cadru de desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la OM nr. 3035/10.01.2012 și a Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de astronomie și astrofizică nr. 28925/01.02.2013.

Programul de desfășurare a cursului de formare ,,Invățarea științelor – abordări metodologice moderne”

Loc de desfășurare: Școala Gimnazială ”Romulus Guga” Tg. Mureș

Programul cursului:

Ziua I – Marți 7 februarie 2017, între orele 10 – 18.30, inclusă pauză de masă de 30 min.

Ziua II –Joi 9 februarie 2017, între orele 10 – 18.30, inclusă pauză de masă de 30 min.

Ziua III – Sâmbătă 18 februarie 2017, între orele 10 – 18.30, inclusă pauză de masă de 30 min.

Ziua IV   –  Marți 14 martie 2017, între orele 16 – 20

                – Marți  21 martie 2017, între orele 16 – 20

 Evaluare    –  Vineri 31 martie 2017, între orele 16 – 21         

Olimpiada de fizică- etapa județeană, 2017

Etapa județeană a Olimpiadei de fizică va avea loc în data de  25 februarie 2017 la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” Tg. Mureș.

Inspector școlar

Adriana Grama

Olimpiada de Astronomie și Astrofizică

Sâmbătă 18.02.2017 ora 10, la Colegiul Național ”Unirea” Tg.Mureș, va avea loc etapa judeţeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

Vă rugăm să trimiteţi în format electronic, după macheta din ataşament (tabel-participanti-la-oja2017) datele elevilor participanți, pe adresa de e-mail a domnului prof. Lupaescu Constantin, lupaescu@gmail.com, telefon: 0766-408268, până pe data 15.02.2017, orele 1400   și să vă asigurați că înscrierea elevilor a avut loc.

Olimpiada de Astronomie și Astrofizică se desfășoară conform Metodologiei cadru de desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la OM nr. 3035/10.01.2012 și a Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de astronomie și astrofizică nr. 28925/01.02.2013 (olimpiada_astronomie_astrofizica)

Inspector școlar

Adriana Grama

PROIECTELE DE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU GIMNAZIU IN CONSULTAREA SPECIALIȘTILOR ȘI A PRACTICIENILOR

http://edu.ro/proiectele-de-programe-%C8%99colare-pentru-clasele-v-viii-lansate-%C3%AEn-consultarea-speciali%C8%99tilor-%C8%99i