Masterat de Chimie Didactică – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare

Masteratul de CHIMIE DIDACTICĂ este organizat la Facultatea de Științe din cadrul Universității Tehnice  Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare  cu sediul in Baia Mare. Este un masterat de 2 ani cu 120 de credite. 3 semestre sunt cursuri (câte patru discipline) iar ultimul semestru este rezervat pentru elaborarea lucrarii de disertatie.

Este un program de studii de masterat foarte bun pentru profesorii de chimie, fizica, biologie sau pentru cei care au urmat cursul de postuniversitar științe.

Sălile de curs sunt prevăzute cu tehnica necesară pentru ca activitățile didactice să se poată desfășura on-line pentru cei de la distanță și onsite pentru localnici.  

Număr de locuri  30 buget + 20 la taxă   (Pe locurile bugetate pot candida toți cei care  nu au absolvit un masterat la buget indiferent că au terminat licența cu 3, 4 sau 5 ani, profesori de chimie, fizică sau biologie).

Înscrierea pentru masteratul de CHIMIE DIDACTICĂ se poate face  on-line în perioada 11 iulie -18 iulie ora 9.00  

și onsite  în perioada  11 iulie -15 iulie ora 15.00 . 

 Calendarul îl găsiți la linkul:

Pentru înscriere  linkul    https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-stiinte-master/   unde se creaza cont. 

Vă atașez Ghidul de admitere 2021 valabil și pentru acest an.

 Actele necesare (art. 3.5 din regulamentul de admitere- fișier atașat)

Tematica interviului și bibliografia sunt atașate –  (interviul se va da on-line). Pentru a veni în ajutorul candidatului, fiecare va pregăti un subiect- ex. oxigenul sau grupa I-a, sau acidul sulfuric, sau alchene, sau arene etc din tematică). Se poate folosi bibliografia data sau orice bibliografie. 

Media de admitere  80% media de licență + 20% Nota la interviu

 Mai multe detalii la linkul    https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-stiinte-master/

Olimpiada „Științe pentru Juniori” 2022- etapa județeană

Sâmbătă 28.05.2022 începând cu ora 10  la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș, va avea loc etapa judeţeană  a Olimpiadei „Științe pentru Juniori”.

Accesul elevilor în sălile de concurs se face până la orele 930.
Tabelele nominale cu elevii participanţi se vor transmite pe adresa de e-mail irsai.izabella@edums.ro până pe data 25.05.2022, ora 16, având următoarea rubricatură:

Nr. crt.Numele şi prenumele elevuluiClasaLimba de susţinere a probei scriseŞcoala de provenienţăNumele și prenumele profesorului
      

Tabelele nominale cu elevii participanţi vor fi semnate de către directorul unităţii şcolare şi de către profesorii de chimie, fizică și biologie. Pentru eficientizarea organizării olimpiadei, tabelele cu elevii participanţi vor fi transmise și în format Microsoft Excel, având rubricatura precizată.

Elevii participanți vor avea asupra lor cartea de identitate, calculator de buzunar și instrumente de scris.

Profesorii evaluatori vor fi prezenți la ora 1200.

Olimpiada de Științe pentru Juniori se desfășoară conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobată cu Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale „Științe pentru Juniori”, în anul școlar 2021-2022, nr. 27002/29.03.2022.

Cerc pedagogic – zona Târnăveni

Vă invităm marți, 24 mai 2022, ora 17, la activitatea cercului pedagogic al profesorilor de chimie și fizică – nivel gimnazial și liceal, zona Târnăveni, care se va desfășura on-line.

Tematica activității este:

Abordări metodologice activizante în gimnaziu – susținut de doamna profesor Istrate Mihaela, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni;

Marele și Micul univers, vizită online la CERN – activitate coordonată de doamna profesor Coman Vasilica, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni.

Adresa întălnirii va fi transmisă electronic profesorilor din zonă.

Simpozionului on-line Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3)

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului prin Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara împreună cu partenerii săi tradiționali: Agenția Regională pentru Protecția Mediului TimișoaraAquatim SA, Consiliul Județean Timișoara, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului TimișoaraAsociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, Asociația Generală a Inginerilor din România – Filiala Timișoara și în colaborare cu Liga Studenților Chimiști din Timișoara, vă invită în zilele de 4-5 iunie 2022 să celebrăm Ziua Mondială a Mediului în cadrul Simpozionului on-line Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3).  

Evenimentul își propune să reunească sub apelul general al grijii față de mediul înconjurător, în acord cu obiectivul principal al Zilei Mondiale a Mediului din anul 2022 – Only One Earth, cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar, studenți și elevi, alături de profesioniști din domeniul economic cu preocupări în domeniul protecției mediului, pentru împărtășirea diferitelor abordări ale tematicilor simpozionului. Împreună dorim să formăm o echipă unită și complexă a cărei mesaj unitar constă în sensibilizarea populației și a factorilor de decizie de la nivel local și național cu privire la problemele legate de protecția mediului înconjurător. 

Simpozionul Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3) se adresează elevilor de liceu și gimnaziu, studenților de la ciclurile licență și master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și specialiștilor din mediul economic cu preocupări în domeniile ecologiei, protecţiei mediului înconjurător și ingineriei mediului.  

În cadrul manifestării se pot înscrie lucrări originale sau proiecte redactate și elaborate de către: 

  • Echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele V – XII) coordonaţi de către un cadru didactic (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic); 
  • Studenți împreună cu cadrele didactice coordonatoare ale Proiectelor de Diplomă sau Lucrărilor de Disertație; 
  • Cadre didactice preuniversitare (maxim 2 autori); 
  • Doctoranzi, cercetători și cadre didactice universitare; 
  • Specialiști și reprezentanți ai mediului economic. 

Termenul limită pentru înscrierea participanților laSimpozionul EP – E3 este 01.06.2022.

Completarea online a formularului de înscriere prin accesarea link-ului: https://forms.gle/hTzAYcu9At5BEhvF7

În formularul de înscriere se încarcă Rezumatul lucrării/proiectului (format word, maxim o pagină – conform template-ului atașat).

Concursuri 3DUTECH 2022

3DUTECH îi provoacă pe toţi elevii şi profesorii din România interesaţi de printarea 3D la o serie de concursuri, care vor premia cele mai inovative idei care vor aplica design-ul şi printarea 3D în educaţie.

Înscrierile rămân deschise până pe 29 Mai!

Informatii complete se regasesc pe https://bit.ly/Concursuri3DPrinting3DUTECH .

Fundația Comunitară Mureș a lansat alături de compania Uniprest România a doua ediție a fondului ȘTIINȚESCU-UNIPREST 2.0 pentru fizică. Înscrierea proiectelor până la data de 20 mai 2022, ora 23:59. 

Fundația Comunitară Mureș a lansat alături de compania Gedeon Richter România a doua ediție a fondului ȘTIINȚESCU-RICHTER 3.0 pentru chimie. Înscrierea proiectelor până la data de 20 mai 2022, ora 23:59. 

Concursul Interjudețean ”Noi și chimia?!”2022

Concursul Interjudețean ”Noi și chimia?!”2022, Ediția a XXV-a, clasa a VII-a și clasa a VIII-a va avea loc în data de 31 mai 2022  în Centrele Județene de Concurs (Colegiul Național „Unirea” Tg. Mureș). Perioada de INSCRIERE și VALIDARE a înscrierilor 1 -15 MAI 2022, pe site-ul concursului: http://www.noisichimia.concurschimie.ro/

Etapele județene ale olimpiadelor de fizică și chimie

Etapa județeană a Olimpiadei de fizică– sâmbătă, 19 martie 2022

Etapa județeană a Olimpiadei de chimie– duminică, 20 martie 2022

Rămas bun, Angela!

Învățământul mureșean, lumea profesorilor de fizică și chimie este mai săracă în aceste zile… de când draga noastră colegă Angela Mare a ales calea veșniciei.

Profesori, elevi, prieteni ne luăm rămas bun de la cea care a îndrumat generații întregi, un exemplu de implicare și devotament pentru tot ceea ce presupune munca de dascăl, un exemplu pentru ceea ce însemnă corectitudine, omenie și bunătate.

Îngerii să vegheze drumul tău lin, către Dumnezeu. Sincere condoleanțe familiei!